Rozmiar: 15909 bajtów

- 402 -

1357

Franciszek Barut sprzedaje Janowi z Pogorzeli (Pogarell) wsie: Kurów k. Oławy, Stobrawę k. Brzegu i Zwanowice k. Brzegu.

Wzmianka: P. Prusse, Mangeschuetz vor dem oder was sich von unserm Dorte Mangschuetz, Breslau 1902, s. 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów