Rozmiar: 15909 bajtów

- 406 -

1357

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu, na prośbę swojego syna Ludwika I, księcia Śląska i pana Legnicy, przekazała na rzecz komtura joannitów w Oleśniczce Małej k. Oławy i w Tyńcu 130 grzywien z dochodów książęcych.

Regest: J. Brier, Die Ritterkommende Klein Oels, Kreis Ohlau im Mittelalter, Breslau 1924, s. 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów