Rozmiar: 15909 bajtów

- 412 -

1357, Kłodzko (Glocz)

Przemko I, książę cieszyński (Przemke ... Herzog zu Tessin), zawiera układ ze swym bratem Konradem I, księciem Śląska i panem Oleśnicy (Conrad von der Oelsen), w sprawie dziedziczenia po księciu Bolku (Polke) Koźla (Kozil), Bytomia (Bythom), Pyskowic (Pisenkreczin), Toszka (Tost) i Gliwic (Gliwicz). W myśl tego układu książę Konrad i jego spadkobiercy mają dziedziczyć połowę spadku, a drugą połowę Przemko i jego następcy. Wspólnie mają wypłacić 3000 grzywien dla trojga dzieci księcia Bolka, wykupić Koźle po połowie za 4 tys. grzywien, spłacić długi księcia Bolka, a także pozostawić księżnej bytomskiej (Bythum), wdowie po księciu Bolku, Pyskowice (Pisenkroczen), przeznaczone przez niego jako oprawa wdowia.

Świadkowie: Jeske z Sycowa (Wartinberg), burgrabia praski (Pragensis), Heyman Hlawacz von der Dube.


Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1 A, s. 177-178.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. II, s. 427, nr 14; Siles. rer. script. t. I, s. 805, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów