Rozmiar: 15909 bajtów

- 409 -

1357

Ludwik I, książę Śląska, pan Brzegu i Lubina, zatwierdza komturowi i całemu klasztorowi Joannitów w Oleśniczce Małej k. Oławy wszystkie przywileje nadane temuż klasztorowi przez jego ojca Bolesława III, księcia Śląska, pana Brzegu i Legnicy.

Regest: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 58.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów