Rozmiar: 15909 bajtów

- 410 -

1357

Karol IV, cesarz, zatwierdza pełną jurysdykcję biskupa wrocławskiego w stosunku do Żydów zamieszkujących w dobrach biskupich.

Wzmianka: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. D 35, s. 200, nr NN 9.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów