Rozmiar: 15909 bajtów

- 411 -

1357

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, stwierdza, że komturowie joannitów Maciej de Pannewitz w Oleśniczce Malej k. Oławy oraz Knecht von Hugwitz w Tyńcu k. Niemczy zeznali w obecności biskupa wrocławskiego Przecława, iż dobra Jutrzyna k. Strzelina, Brożec k. Strzelina i Hermannsdorf posiadają oni od chwili pozbawienia ich przez Stolicę Apostolską prawa posiadania przez templariuszy oraz że w.w. dobra stanowią ich pełną, dziedziczną własność z wyjątkiem dochodów książęcych i sądownictwa w 7 sprawach kryminalnych, które ma sprawować sędzia książęcy wraz z sołtysami w.w. wsi za wynagrodzeniem 1 denara dla sędziego, sołtysa i klasztoru. Książę zatwierdza te zeznania.

Świadkowie: Maciej de Trenitz, Schibetino de Czetzcow, rycerz. Paszko Rimbaben (Paschko), Piotr i Dobethsko z Domanic k. Świdnicy (Domancz), Mikołaj Goler, Mikołaj de Ponkow, notarius


Regest: C. Stehr, Chronik von Klein Oels, Breslau 1846, s. 59.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów