Rozmiar: 15909 bajtów

- 136 -

1355, 4 X, Lubin

in die st. Francisci confessoris

Ludwik I, książę Śląska i pan Brzegu, wraz ze swą żoną potwierdzają, że rada miejska Legnicy wypłaciła temuż księciu 50 grzywien.

Pieczęć wystawców.


Oryg.: łac., AP Legnica, Dokumenty m. Legnicy, nr 79 (1355, 4 X, Lubin).
Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 138, nr 201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów