Rozmiar: 15909 bajtów

- 139 -

1355, 6 X

an dem dunyrstage in der gemeytin wochen

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... herczoge in Slezien herre von Furstenberg und czur Swydnicz) oraz Agnieszka, księżna Śląska i pani Świdnicy (Agnes ...herczoginne in Slezien und vrouwe czur Swydnicz), nadają miastu Jelenia Góra (Hirsberk) i całemu okręgowi miejskiemu przywilej, iż nikt inny nie może eksploatować i wywozić z tego terenu rudy żelaza, a kuźnie i huty mają pozostać w Jeleniej Górze (Hirsberk) i w okręgu miejskim. Wszelkie próby zmierzające do podważenia tego przywileju zostaną przez księcia i jego następców uniemożliwione.

Pieczęć wystawców.


Oryg.: niem., AP Jelenia Góra, sygn. 1355, 6 X.
Druk: CDS, XX, s. 46, nr 117.
Ekscerpt: J. D. Hensel, Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Hirsberg in Schlesien, Hirschberg 1797, s. 66.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów