Rozmiar: 15909 bajtów

- 140 -

1355, 6 X

fer. tercia in octava sti Michaeli Archangeli

Herman, wójt i sędzia trzebnicki (Hermannus ... Trebniczensis), stwierdza, że Jan (Johannes), piwniczny ze strony klasztoru trzebnickiego, i Henczko zwany Stoch de Sechicz z drugiej strony zgodzili się oddać sprawę rozstrzygnięcia granic dóbr leżących po obu stronach rzeki Widawy (Wischauia, Wichauia) w ręce Wojciecha (Woyzcecho) i Piotra Mandala (Petrus).

Świadkowie: Jan, zastępca piwnicznego (Johannes), Piotr, zarządca winnicy (Petrus), Paweł, zarządca folwarku (Paulus ... curia) w Księginicach k. Trzebnicy (Knegnicz) - zakonnicy, Jan, burmistrz trzebnicki (Johannes ... in Trebnicz) i sołtys w Malczowie k. Trzebnicy (Maleczow) i w Węgrzynowie k. Trzebnicy (Wangenow), Closkonus Swentenarius, Stefan de Schitkowicz (Stephanus), Paweł, sołtys w Sechicz (Paulus), Henryk (Henricus), kolon, Herman (Hermanus), wójt i sędzia trzebnicki (Trebnicz), Wojciech zwany Noskonus (Woytko), Staszko (Staschko), jego zięć, oraz Qulikonus, pieczęciarz.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 125, nr 208.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów