Rozmiar: 15909 bajtów

- 142 -

1355, 8 X Praga (Praga)

VIII Id. Octobris, imperii nostrii anno primo

Karol IV, cesarz (Karolus quartus ... Romanorum imperator ... et Boemie rex), nakazuje miastu Wrocław, aby zostały zlikwidowane wszystkie urządzenia, umocnienia i przeszkody na rzece Odrze (Odera), utrudniające żeglugę na odcinku między Brzegiem (Brega) a Krosnem (Krossina).

Oryg.: łac, AP Wrocław, Dokumenty m. Wrocławia, sygn. 1355, 8 X, Praga.
Kopia: łac,AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. E 25,1, s. 83; D 12, s. 48: D 9, s. 311-315; D 7, s. 72 v.
Druk: Bresl. Urkb., s. 186, nr 211; CDS, XVII, s. 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów