Rozmiar: 15909 bajtów

- 143 -

1355, 9 X, Pragy (Praga)

indiccione VIII, septimo Id. Octobris, regnorum nostroru anno X, imperii vero octavo

Karol IV, cesarz (Karolus quartus ... Romanorum Imperator), potwierdza dokument o inkorporacji do Korony Czeskiej (Boemia) Śląska (Slezia) i Górnych Łuźyc (marchia Budissinensis et Gorlicensis) z 1348 - 7 IV, Praga (por. Regesty śląskie, pod red. W. Korty, t. I, Wrocław 1975, s. 256, nr 720).

Świadkowie: Ernest, arcybiskup praski (Arnestus ... Pragensis), Rudolf starszy, książę Saksonii (Rudolfus senior Saxonie dux), arcymarszałek i wuj wystawcy, Przeclaw, biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislaviensis) i kanclerz dworu cesarskiego, Jan, biskup ołomuniecki (Johannes ... Olomucensis), Jan, biskup lu-tomyski (Joannes Lutomischlensis), Teodoryk, biskup Mondonedo (Hiszpania, Theodricus ... Mindensis), Henryk, biskup lubuski (Henricus Lubucensis), Rudolf młodszy, książę Saksonii (Rudolfus junior Saxonie dux), Jan, książę opawski (Joannes Opaviensis), Burghardus, magister dworu w Magdeburgu (Magdeburgensis), Henryk, komes de Swarczburgk (Heinricus), Jan, komes magdeburski (Johannes Magdeburgensis), i Albert, komes de Anhalt (Albertus), oraz szlachta: Jan de Rosenberg (Johannes), Jan de Sternberg (Johannes), Sbinco de Hasenburg, Bogusław de Swanemberg (Bohuslaus), Boczko z Wołczyna k. Kluczborka (Cunstat), Davessius de Kempnicz i Ulryk de Uska (Ulricus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. A 3, s. 29.
Druk: Lehns u. Besitzurk., t. I, s. 12-13, nr 5.
Ekscerpt: RBM VI, 1, s. 85, nr 148.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów