Rozmiar: 15909 bajtów

- 147 -

1355, 20 X, Praga (Praga)

des nehsten Dinstag noch st. Lucas tag, unser reiche in dem X iar und des keisirtums in dem ersten

Karol IV, cesarz, zezwala Thimen von Koldicz, wójtowi budziszyńskiemu (Budessin) i zgorzeleckiemu (Gorlicz), na pobranie jednorocznego czynszu należnego cesarzowi z miast, m. in. ze Zgorzelca (Gorlicz) i Lubania (Luban). W¶ród personelu kancelaryjnego występuje Jan z Kłodzka (Johannes de Glacz).

Ekscerpt: RBM, VI, 1, s. 87-88, nr 151.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów