Rozmiar: 15909 bajtów

- 150 -

1355, 23 X, Awinion (Avinion)

X Kal. Novembris, Pontificatus nostri Anno III

Innocenty VI, papież (Innocentius), zawiadamia Władysława, księcia opolskiego (Wladislavus dux Opuliensis), że ma nadzieję na nawrócenie Litwinów (Lituanores) na chrześcijaństwo, a nawet napisał w tej sprawie do książąt litewskich. Papież pyta księcia opolskiego, w jakim. stopniu chciałby się w tym dziele zaangażować.

Ekscerpt: VMPL, t. I, s. 561, nr 747.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów