Rozmiar: 15909 bajtów

- 151 -

1355, 31 X, Wrocław (Wrat[islauia])

in vigilia omnium sanctorum

Agnieszka de Palow (Agnes), ksieni konwentu klarysek we Wrocławiu (Wrat[islauia]), stwierdza, że Anna, wdowa po mieszczaninie wrocławskim zwanym Kusuelt (Wrat[islauiensis]), odkupiła 5 grzywien rocznego czynszu, które konwent posiadał z jej folwarku w Petirwicz, oraz że od tej chwili Anna i jej spadkobiercy zwolnieni są od spłacania owego czynszu.

Dwie pieczęcie: opatki i konwentu.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 48.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów