Rozmiar: 15909 bajtów

- 153 -

1355, 4 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post diem Omnium Sanctorum

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislaviensis), stwierdza, że rycerze Sybechin de Czeczow, Maciej de Mulheym (Mathias), Jano de Porsnicz oraz feudalowie króla czeskiego: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Pascho Reynbabe, Wernherus de Panewicz zapewniają, iż Elka, wdowa po Wincentym z Chomiąży k. Środy Śl. (Vincencius de Kumeyse), już w roku 1349 zakupiła za 40 grzywien 2 1/2 łana ziemi we wsi Sikorzyce k. Środy Śl. (Sykortschicz) dla siebie i swoich spadkobierców, z obowiązkiem świadczenia powinności.

Świadkowie: w.w. osoby w dokumencie i Dythmarus, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. l b, nr 450.
Kopia: łac., tamże, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 241/242.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów