Rozmiar: 15909 bajtów

- 156 -

1355, 5 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quinta post Sanctorum Omnium

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności bracia Maciej (Mathias) i Heinko zwani Radag oraz ich matka Katarzyna (Katherina) za zgodą swych sióstr, mianowicie Katarzyny (Katherina), Magdaleny (Magdalena) i Anny (Anna), sprzedali za 40 grzywien Katarzynie Hartuschin (Katherina), mieszczce wrocławskiej (Wratislauiensis), i jej spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu ze swojego folwarku (allodium) Wilków ze wszystkimi prawami, wraz z prawem alienacji i dochodami. Z zastrzeżeniem, iż jeśli ów czynsz nie będzie płacony w terminie, wówczas nabywcy mają prawo do zastawu tych dóbr. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Arnold de Pak (Arnoldus), Schibchinus de Czecow, Maciej de Molheim (Mathias), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Henryk de Kalow (Henricus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik wrocławski i kanclerz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 250-251.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,4, s. 2915.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów