Rozmiar: 15909 bajtów

- 157 -

1355, 8 XI, Henryków (Heinrichaw)

dominica ante diem st. Martini

Mikołaj Mały, książę Śląska i pan Ziębic (Nicolaus dux Silesiae et dominus Monsterbergensis), stwierdza, że Manitha i Katarzyna (Katherina) z Wilkowa k. Środy Śl. (Wilkaw) są posiadaczkami majątku Nowa Wieś k. Kątów Wr. (Newindorf) kupionego od Jenichina de Pischeren (Jenichinus), Hentschelina de Waldow (Hentschelinus) i Henryka Wustenhube (Henricus).

Świadkowie: Scheibschinus de Czethow, Jan de Schywicz (Johannes), Piotr z Domasławia k. Wrocławia (Petrus de Domancz), Schesthko z Domasławia k. Wrocławia (Domancz), Ticzco de Turlaw, Henryk Sterczę (Henricus) - dworzanie książęcy, oraz Mikołaj de Ponckaw (Nicolaus), notariusz dworu książęcego.


Transumpt: łac., z 1529-30 IX, AA Wrocław, sygn. AA 55.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów