Rozmiar: 15909 bajtów

- 160 -

1355, 12 XI, Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Martini

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Stefan de Rychenbach (Stephanus) nadał dożywotnio swej matce Katarzynie (Katherina) 15 łanów oczynszowanych w Gniechowicach k. Wrocławia (Gnechowicz) wraz ze wszystkimi przynależnościami i dochodami. Po śmierci owej Katarzyny łany te mają znów stać się własnością Stefana de Reichenbach i jego spadkobierców z zastrzeżeniem, iż mają oni płacić roczny czynsz w wysokości 12 grzywien na rzecz Katarzyny (Katherina), żony Henka de Hlawacz (Henko), tak długo, aż nie odkupią owego czynszu od niej lub jej spadkobierców. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Werner de Panwicz (Wemherus), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Henryk de Kalow (Heynricus), Pasco Rynbabe, Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg) - feudałowie, oraz Ditbmarus de Mekkenbach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 265.
Regest: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach, t. I, Breslau 1906, s. 36-37.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów