Rozmiar: 15909 bajtów

- 162 -

1355, 16 XI Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda ante festum st. Elyzabeth

Mikołaj (Nicolaus), prokurator klasztoru Św. Klary we Wrocławiu (Wratislauia), stwierdza, że w jego obecności Tylo szewc za zgodą swej matki Katarzyny (Katharina) sprzedał Janowi z Gubina (Johannes de Gubyn), kanonikowi kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu, i jego siostrze Elżbiecie (Elizabeth) za 9 grzywien dom i plac (curia) położone na rogu naprzeciw umocnień dworzyszcza (curia) należącego do klasztoru Św. Klary we Wrocławiu. Wystawca zatwierdza tę transakcję pod warunkiem uiszczania przez nabywców i ich spadkobierców rocznego czynszu w wysokości 1 wiardunku rocznie na rzecz w.w. klasztoru.

Świadkowie: Andrzej (Andreas), zastępca prokuratora, Ryszard z Gubina (Rychardus de Gubyn), Jan Gothkonis (Johannes) - mieszczanie wrocławscy (Wratislauienses), Jan (Johannes) i Mikołaj de Rychinbach (Nicolaus) oraz Konrad (Conradus), notariusz klasztorny, qui presencia habuit.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 100.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów