Rozmiar: 15909 bajtów

- 163 -

1355, 18 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta ante diem b. Jelizabet vidue

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności rycerz Jan de Reste (Johannes) nadał testamentem swojemu młodszemu synowi Janowi (Johannes) swój folwark w Wilczkowie k. Wrocławia (Wilczow), dochody z prawa patronatu nad kościołem w tej wsi wraz ze znajdującymi się tam budowlą obronną i ufortyfikowanym dworem oraz innymi przyległościami i dochodami z zastrzeżeniem, że nadający ma prawo dożywotnio dysponować tym majątkiem, a dopiero po jego śmierci w.w. syn. Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Wernherus de Panewicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk de Kalow (Henricus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Paszko Rimbabe (Pascho), Piotr de Richinbach (Petrus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachwicz), Hanko Plankin - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 244-245.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2926.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów