Rozmiar: 15909 bajtów

- 165 -

1355, 18 XI, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia st. Elysabeth vidue

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Jan Flamyngi (Johannes), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), za zgodą swych synów: Aleksego (Allexius), Jana (Johannes), Mikołaja (Nicolaus), Wincentego (Vincentius) i córki Katarzyny (Katherina) sprzedał 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w folwarku Sulimów k. Wrocławia (Sylmenow) Janowi z Ruska k. Świdnicy (Johannes de Ruysk), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom. W wypadku nieuiszczania czynszu nabywcy mają prawo do zastawu tych dóbr. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wernherus de Panewicz, Henryk Calow (Henricus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Paszko Rynbabe (Pascho), Herman Rymberg (Hermannus), Peczko de Richinbach, Mikołaj Strachwicz (Nicolaus), Hanko Blanken - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 242-243.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2604.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów