Rozmiar: 15909 bajtów

- 166 -

1355, 18 XI Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta ante diem st. Elyzabeth vidue

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności, Niczko Zommerfeld za zgodą swych braci: Apeczki (Appeczko), Jana (Johannes), Kunczka (Cunczko) i Lutolda (Lutholdus), sprzedał za 38 grzywien, Klarze (Clara), wdowie po Henczku de Zarauia (Henczco), i jej spadkobiercom za pośrednictwem Mikołaja ze Lwówka (Nicolaus de Lemberg), mieszczanina wrocławskiego (Wratislauiensis), 5 grzywien rocznego czynszu z folwarku i innych dóbr w Mokrej k. Środy Śl. (Mokra) wraz ze wszystkimi prawami, z zastrzeżeniem, iż w razie niepłacenia owego czynszu nabywca ma prawo do zastawu tych dóbr. W.w. Niczko i jego bracia rezerwują sobie prawo odkupu tego czynszu za tę samą cenę w ciągu 6 lat. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wernherus de Panewicz, Henczko de Kalaw (Henczco), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesko de Smolcz), Paszko Rimbabe (Pachco), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rimberg), Peczko de Richenbach, Mikołaj de Rachinberg (Nycolaus), Hancko Blanken - feudałowie, oraz Dithmarus, kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 239-240.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2, s. 282 i 782.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów