Rozmiar: 15909 bajtów

- 167 -

1355, 20 XI

fer. IV post diem st. Elisabeth

W obecności Konrada de Falckenhain, starosty wrocławskiego, Czesław (Czislaus) otrzymuje od Zamboria ze Smolca k. Wrocławia (Zamborius de Schmolcz), jego brata Alberta (Albertus) i sióstr prawa dziedziczne do 2 łanów w Smolcu k. Wrocławia (Schmolcz) wolne od wszelkich powinności.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2341.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów