Rozmiar: 15909 bajtów

- 168 -

1355, 25 XI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem b. Elisabeth vidue

Konrad de Valkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Piotr z Żarowa k. Świdnicy (Petrus de Żarów), mieszczanin wrocławski, sprzedał za 100 grzywien Brunonowi z Kątów Wrocławskich k. Wrocławia (Bruno de Kanth), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego spadkobiercom za pośrednictwem Garharda z Kątów Wrocławskich (Gerhardus de Kanth) i Dominika zwanego Dominici (Dominicus), mieszczan wrocławskich (Wratislauienses), 12 grzywien dochodu ze swoich dóbr w folwarku i wsi zwanej Świniary k. Wrocławia (Swin) ze wszystkimi przynależnościami. W wypadku nie uiszczania owego czynszu nabywca ma prawo do zastawu tych dóbr, natomiast sprzedający ten czynsz zastrzega sobie i swoim spadkobiercom prawo jego odkupu za tę samą cenę.

Świadkowie: Wernherus de Panwicz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk de Kalow (Henricus), Paszko Rimbaba (Pascho), Henryk z Rościslawic k. Wołowa (Henricus de Rimberg), Piotr de Richinbach (Petrus), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachawicz), Hanko Plankin - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckibach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 246.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2476.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów