Rozmiar: 15909 bajtów

- 174 -

1355, 2 XII, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem st. Andree Apostoli

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Schvolle sprzedał za 18 grzywien 2 1/2 grzywny rocznego czynszu z 30 łanów w Pustkowie Wilczkowskim k. Wrocławia (Stein) ze wszystkimi przynależnościami i prawami wraz z prawem alienacji całości lub części czynszu Hankowi z Sienic k. Dzierżoniowa (Hanko de Zenicz) i jego spadkobiercom. Jeżeli czynsz ten nie będzie płacony, wówczas nabywca ma prawo wziąć powyższe dobra w zastaw. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca (Jesko de Smolcz), Paszko Rynbabe (Pasche), Henryk Calow (Henricus), Jan Franketal (Johannes), Hanko Budessin, Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus, notariusz i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 237-238.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów