Rozmiar: 15909 bajtów

- 175 -

1355, 2 XII Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem sti Andree Apostoli

Konrad de Falkinhain (Conradus), stwierdza, że w jego obecności Jan Schinkal (Johannes) nadał swej żonie Małgorzacie (Margaretha), córce Jana Jachinsteyn (Johannes), jako oprawę wdowią (dotalicium) swoje dobra w Juszczynie k. Środy Śl. (Lamprechtsdorf) ze wszystkimi przynależnościami, dochodami i prawami. W.w. Małgorzata ustanawia opiekunem tych dóbr swego ojca Jana de Jachinsteyn (Johannes). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Henryk de Kalow (Henricus), Paszko Rynbabe (Paszko), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Hanko Budessin, Henryk de Sittin (Henricus) i Hanko Blanken - feudałowie, oraz Dythmarus, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 241.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 591.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów