Rozmiar: 15909 bajtów

- 179 -

1355, 13 XII, Norymberga (Nuremberg)

an st. Lucien tag, unsir reich in dem X und dez keisertums in dem ersten iare

Karol IV, cesarz, nadaje Bolkowi, księciu niemodlińskiemu i sędziemu dworu cesarskiego, we władanie ziemie, które nie należą do Królestwa Czeskiego.

Regest: RBM, VI, l, s. 107, nr 187.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów