Rozmiar: 15909 bajtów

- 181 -

1355, 13 XII, Norymberga (Nuremberg)

in die st. Lucie virginis

Rudolf, książę Saksonii (Rudolphus dux Saxsoniae), daje swoją zgodę na inkorporację księstw śląskich i marchii budziszyńskiej (Budissinensis) i zgorzeleckiej Gorlicensis) do Korony Czeskiej.

Regest: RBM, VI, 1, s. 108, nr 190.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów