Rozmiar: 15909 bajtów

- 185 -

1355, 13 XII, Oleśnica (Olsna)

in die b. Lucie virginis

Gallus de Lemberch, przeor domów joannickich na Czechy (Boemia), Polskę (Polonia), Morawy (Morayia) i Austrię (Austria), stwierdza, że za zgodą innych przeorów oddano w dożywocie Knechtowi de Hugwicz (Knecht), komendatorowi z Tyńca k. Niemczy (Tyncia), posiadłości należące do klasztoru w Pilawie k. Kątów Wrocławskich (Pylavia), które zostały zakupione za 236 grzywien. Knecht von Hugwicz zobowiązany jest płacić wystawcy tytułem dziesięciny ze wsi Kemersdor k. Środy Śl. 10 grzywien, a 20 grzywien z dóbr należących niegdyś do klasztoru w Pilawie przeorom klasztorów czeskich.

Świadkowie: Mikołaj z Raciborza, komendator w Żytawie (Nycolaus de Ratybor in Sythauia), Michał ze Świdnicy, komendator w Strzegomiu (Michael de Swydnicz in Strigonia), Maciej de Panowicz, komendator w Oleśnicy (Mathias... in Olsna), Walter z Kolonii, komendator w Brzegu (Waltherus de Colonia in Brega), Piotr z Raciborza, komendator w Lichtnow (Petrus de Ratybor), Popponus, komendator w Głubczycach (Luebssicz) i Tylko Rymmani, komendator we Wrocławiu (Wratislauia).


Druk: RBM, t. VI, 1, s. 109-110, nr 196.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów