Rozmiar: 15909 bajtów

- 186 -

1355, 21 XII, Wrocław (Wratislauia)

duodecimo Kal. Januarii

Wacław Sbinconis de Luitcz (Wenczeslaus), kleryk ołomuniecki (Olomucensis), i notariusz publiczny, i Piotr, syn nieżyjącego Konrada z Ząbkowic Śl. (Petrus olim Conradi de Frankinstein), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, stwierdzają w obecności świadków, że Mikołaj Franczconis (Nicolaus) z Rędzina k. Wrocławia (Ransin), syndyk opata i klasztoru w Henrykowie (Heinrichow), przedstawił im dokument następującej treści: Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Ziębic (Bolko ... Fierstenstberg et Minsterberg), dla klasztoru w Henrykowie 1336 - 8 XII, Kłodzko (por. R. z. schl. Gesch., nr 5762). Notariusze widymują niniejszy dokument.

Świadkowie: Konrad zwany de Rychinbach (Conradus), wikariusz i altarzysta kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wratislauia) i w Bertoldiuilla, Jakub, proboszcz kościoła w Panchenow (Jacobus), magister Paczoldo, organista wrocławski (Wratislauiensis), Werner de Thoplicz (Wernherus), krewny Paczolda i Piotr, syn zmarłego Konrada z Ząbkowic Śl. (Petrus quondam Conradi de Frankinstein), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 115 c.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów