Rozmiar: 15909 bajtów

- 188 -

1355, 21 XII, Wrocław (Wratislauia)

indiccione nona, duodecimo Kal. Januarii

Wacław Sbinconis de Lulcz (Wenczeslaus), kleryk ołomuniecki (Olomucensis) i notariusz publiczny, i Piotr, syn nieżyjącego Konrada z Ząbkowic Śl. (Petrus quondam Conradi de Frankinstein), kleryk wrocławski (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, transumują przedstawiony przez Mikołaja Franczconis z Rędzina k. Wrocławia (Nicolaus de Ransin), syndyka, dokument Henryka IV Probusa, księcia Śląska i pana Wrocławia (Henricus ... dux Slezie et dominus Wratislauie), dla klasztoru Cystersów w Henrykowie (Heinrichow) w sprawie zwolnienia tego klasztoru od powinności z 1279, l VII (por. R. z. schl. Gesch., nr 1603).

Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 84, nr 115 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów