Rozmiar: 15909 bajtów

- 189 -

1355, 22 XII

in crastino st. Thome Apostoli

Agnieszka de Palow (Agnes), opatka klasztoru Klarysek we Wrocławiu oraz Mikołaj de Ryzowicz (Nicolaus), prokurator tegoż klasztoru, stwierdzają, że w ich obecności Thorn, mieszkaniec wsi Wilczkowice k. Wrocławia (Wilczkowicz), siostrzeniec Franczka, sołtysa tamże, wraz ze swą żoną Małgorzatą (Margaretha) sprzedali Jadwidze (Hedwigis), córce Jencza ze Zgorzelca (Jenczonus de Gorlicz), profesie w w.w. klasztorze, za 5 grzywien pół grzywny rocznego czynszu z 1/4 wolnego łana należącego do sołectwa w tejże wsi, z prawem odkupu w ciągu 1 roku. Po upływie tego czasu w.w. czynsz ma stać się dożywotnio własnością Jadwigi, a po jej śmierci klasztoru Klarysek we Wrocławiu. Owe 5 grzywien, które Jadwiga wydatkowała na zakup pół grzywny czynszu rocznie, zapisał jej niegdyś w testamencie jej ojciec Jenczcho ze Zgorzelca (Gorlicz).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135, sygn. D 23, s. 127.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów