Rozmiar: 15909 bajtów

- 191 -

1355, 29 XII, Wrocław (Wratislavia)

in crastino Innocentum

Brat Mikołaj (Nicolaus), magister klasztoru i szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia), stwierdza, że za zgodą całego zgromadzenia sprzedał Hankowi zwanemu Dremelik (Hanco), chłopu ze wsi Święta Katarzyna k. Wrocławia (Kathern), 2 łany ziemi w posiadłości Siechnice k. Wrocławia (Zcechnicz) pod sołectwo za 40 grzywien wraz z dochodami w wysokości 1/3 z sądownictwa, piekarnię, karczmę, jatkę, prawo swobodnego hodowania 150 owiec na terenie Siechnicy (Zcechniz), prawo używania pastwisk i hodowli dowolnego bydła i koni, z obowiązkiem służby konnej wartości 3 grzywien. Chłopi zaś mają obowiązek uiszczać z każdego łanu pół grzywny czynszu i 1 małdrat zboża.

Świadkowie: Jan Baran (Johannes), proboszcz kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislavia), Jan Gebeleri (Johannes), Jan z Wlenia (Johannes de Leen), klucznik, Piotr komendator de Wustindorf, Jan z Ołtaszyna k. Wrocławia (Johannes de Oltheczin), komendator w Siechnicy k. Wrocławia (Zcechnicz), Jan ze Stabłowic k. Wrocławia (Johannes de Stabilwicz) oraz Szymon de Borow (Symon), Tyczko (Tyczco) i Heynczko (Heynczcho), bracia stryjeczni zwani de Borsnicz, Hanko Yesyr.

Dwie pieczęcie: mistrza i klasztoru.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 180.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów