Rozmiar: 15909 bajtów

- 192 -

1355, 29 XII Wrocław (Wratislauia)

in crastino st. Innocencium

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności rycerz Jan de Porsnicz (Johannes) za zgodą swej żony Elżbiety (Elizabeth) sprzedał za 304 grzywny rycerzowi Arnoldowi de Pag (Arnoldus) i jego spadkobiercom, synom jego córki Juty (Jutta), a żony Henryka de Ysinberg (Henricus), mianowicie Tylonowi (Tylonus), Albertowi (Albertus), Ulrykowi (Ulricus) i Henrykowi (Henricus), i ich spadkobiercom 38 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr we wsi Wierzbno k. Oławy (Wirbna) z prawem alienacji. W wypadku nieuiszczania owego czynszu, nabywcy mają prawo do zastawu tych dóbr. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Wernherus de Panwicz, Henryk de Kalow (Henricus), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Paszko Rimbabe (Pasco), Peczko de Richinbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Hanko Plankin - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckbach, kanonik wrocławski i kanclerz.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 253-254.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów