Rozmiar: 15909 bajtów

- 194 -

1355, 29 XII, Norymberga (Norimberga)

in die b. Thome Cantuariensis

Bocmundus, arcybiskup Trewiru (Treverensis), akceptuje inkorporację księstw ¶l±skich (Silesia) oraz marchii budziszyńskiej (Budissinensis) i zgorzeleckiej (Gorlicensis) do Korony Czeskiej.

Regest: RBM, t. VI, 1, s. 121, nr 229.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów