Rozmiar: 15909 bajtów

- 197 -

1356

Konrad von Falkenhain, starosta wrocławski, stwierdza, że Jan Tute zastawił za 70 grzywien Popponowi von Hugewitz wszystkie swe dobra we wsi Głoska k. Środy Śl. (Gloschke).

Regest: E. von Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Hugwitz, t. II, Leipzig 1910, s. 169, nr 35.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów