Rozmiar: 15909 bajtów

- 201 -

1356

Zygfryd von Raussendorf kupił od Hermana Storch 5 grzywien podatku menniczego za 25 grzywien.

Wzmianka: J. Bergman, Historisch-topographisch Beschreibung der Kreis - Stadt Lowenberg, t. I, Hirschberg 1824, s. 629.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów