Rozmiar: 15909 bajtów

- 204 -

1356, 2 I Wrocław (Wratislauia)

in crastino circumcisionis domini

Przecław (Preczlaus), biskup wrocławski, i Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), stwierdzają, że w ich obecności stawili się z jednej strony Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Premonstratensów we Wrocławiu (Wratislauia), oraz zakonnicy tego klasztoru: mianowicie Marek (Marcus), prepozyt, Jan (Johannes), pielęgniarz, i Jan Gobelini (Johannes), a z drugiej rycerz Paszko z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Paschco de Grzebkewicz) i zawarli ugodę, w myśl której Paszko zrzekł się na rzecz klasztoru Premonstratensów sądownictwa prowincjonalnego we wsi Czechy k. Środy Śl. (Czech).

Świadkowie: Kunczko ze Skałki k. Wrocławia (Cunczco de Schalcow), Mikołaj de Panewicz (Nicolaus), Andrzej de Roslauicz (Andreas), Jakub Augustini (Jacobus) - kanonicy, Albert (Albertus), proboszcz kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (Wratislauia), oraz Ramwoldus Stoschconis, Heymannus de Dytmarstorph i Januscho z Pogorzeli k. Brzegu (Pogralla) - rycerze.

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 353.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów