Rozmiar: 15909 bajtów

- 205 -

1356, 4 I, Strzelce Opolskie (Strelicz)

in octava Innocentum

Albert, książę Śląska, pan Opola i Strzelec, oświadczył, iż istniał spór między Tilkiem, proboszczem w Suchej k. Strzelec Opolskich (Sucha), a Peregrinem z Suchej k. Strzelec Opolskich i jego synami, panami tejże wsi. Peregrin i jego synowie kwestionowali obsadę probostwa przez Tilka twierdząc, że do nich należy prawo kolatory, jednak doszło do porozumienia między stronami, ponieważ Peregrin dowiódł swego dziedzicznego prawa patronatu i za takiego został uznany.

Świadkowie: Mikołaj z Chojnowa (Nicolaus de Chain) i Mikołaj, notariusz.


Regest: CDS, VI, s. 6, nr 24.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów