Rozmiar: 15909 bajtów

- 210 -

1356, 13 I, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta post diem Epiphanie

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Łomnicy k. Jeleniej Góry (Nicolaus de Lampnicz), mieszkający w Małkowicach k. Wrocławia (Molikwicz), za zgodą swej żony Małgorzaty (Margaretha) sprzedał za 16 grzywien Mikołajowi z Trzebnicy (Nicolaus de Trebnicz), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), i jego następcom 2 grzywny rocznego czynszu z połowy łana w Malkwicz k. Wrocławia z zastrzeżeniem, iż w wypadku nieuiszczania owego czynszu w terminie nabywca ma prawo do zastawu tych dóbr. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Herman z Rościsławic k. Wołowa (Hermannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Teodoryk de Blankinsteyn (Theodoricus), Franczko Radag, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budassin) i Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus de Meckabach, kanonik i kanclerz wrocławski (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 248-249.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 2, s. 730.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów