Rozmiar: 15909 bajtów

- 212 -

1356, 13 I, Legnica

in octaua Epiphanie

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy, stwierdza, że Reinhard Gusk z Rzeszotar k. Legnicy (Rischenter) wraz ze swym bratem i wujami Henrykiem i Reynscho von Gusk sprzedali klasztorowi Benedyktynek w Legnicy 3 duże łany lasu w pobliżu: Rzeszotar k. Legnicy. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Gawin Abescacz, Hanko Engilgeri, Friczco de Landiscron, Stefan Trache (Steffan), Henryk Buch (Henricus), Mikołaj Bauanis (Nicolaus), Sydlo z Brochocina k. Złotoryi (Brokotendorf), pisarz dworski.


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 139, nr 202; AP Wrocław, Rep. 93, nr 25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów