Rozmiar: 15909 bajtów

- 219 -

1356, 28 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. V proxima post diem conversionis st. Pauli Apostoli

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Heynczo z Bledzowa k. Wrocławia (Shworczinhorn) sprzedał Henselinowi de Schellendorf (Henselinus) i jego następcom roczny czynsz w wysokości 4 małdratów pszenicy ze swojego młyna w Tirgarth w pobliżu Leśnicy k. Wrocławia (Leśna) z prawem nabywcy do zastawu młyna w wypadku nieuiszczania w.w. czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbabe (Pasco), Herman z Rościsławic k. Wołowa (Harmannus de Rymberg), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankental), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessin), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz) i Henryk de Syttin (Henricus) - feudałowie, oraz Dithmarus, kanonik wrocławski (Wratislauiensis), i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 259.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 4, s. 2805.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów