Rozmiar: 15909 bajtów

- 220 -

1356, 28 I, Wrocław (Wratislauia)

fer. quinta ante festum Purificacionis Marie Virginis gloriose

Katarzyna, księżna Śląska i pani Brzegu (Katherina ... ducissa Slesie et domina Bregensis), zatwierdza Wilhelmowi (Wilhelmus), opatowi, i całemu klasztorowi Premonstratensów we Wrocławiu wszystkie dotychczasowe przywileje nadane przez Bolesława III, księcia Śląska i pana Brzegu (Bolezlaus), oraz Wacława I, księcia Śląska i pana Legnicy (Wenczeslaus), dotyczące dóbr położonych w dystryktach brzeskim (Bregensis) i oławskim (Olauiensis), a w szczególności sądownictwa krajowego (advocatia provinciali) w Sobocisku k. Oławy (Zcabeczicz) i Jerzmanowie k. Wrocławia (Hermannivilla).

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ulryk z Ziębic (Ulricus de Munsterberg), Wojciech z Jędrzychowic k. Oławy (Weythczcecho de Hokerechtin), Jan (Johannes) i Mikołaj (Nicolaus) zwani Poduschca, Michał, syn Emeryka de Mylnow (Michael Emerici), i Jan (Johannes), pisarz księźący, qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 355.
Kopia: łac., tamże Rep. 135, sygn. D 92, s. 208; tamże, sygn. D 90 II, s. 77 v.
Regest: tamże, Rep. 135, sygn. D 94, s. 110.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów