Rozmiar: 15909 bajtów

- 223 -

1356, 10 II, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta in die Scolastice Virginis

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Mikołaj Radak (Nicolaus), prezbiter, sprzedał swoje dobra w Mrozowie k. Środy Śl. (Nypperin) i Kokorzycach k. Środy Śl. (Kokirdorf), które posiadał w spadku po rodzicach, swojemu bratu Franczkowi Radak (Franczko) oraz jego spadkobiercom ze wszystkimi przynależnościami i prawami, w tym również z prawem alienacji.

Świadkowie: Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Paszko Rymbab (Paschko), Jan z Chwalimierza k. Środy Śl. (Johannes de Frankintal), Herman Purgravius (Hermannus), Jan z Budziszowa k. Wrocławia (Johannes de Budessyn), Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nicolaus de Strachowicz), Henryk de Sittin (Henricus) - feudałowie, oraz Dythmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3 A, s. 22.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 470; tamże, sygn. C 24,2, s. 830.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów