Rozmiar: 15909 bajtów

- 226 -

1356, 13 II, Pyskowice (Pessinkreczim)

proximo die Sabbati post diem b. Scolastice virginis

Wójt, rajcy i cała społeczność miasta Pyskowic (Pissinkreczim) za pośrednictwem Konrada I, księcia Śląska i pana Oleśnicy (Conradus dux et dominus Olsniczensis), składają hołd lenny Eufemii, księżnej oleśnickiej (Eufemia ducissa Olsnensis), i jej siostrze Beacie (Beata).

Druk: Lehns u. Besitzurk. t. II, s. 306, nr 10.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów