Rozmiar: 15909 bajtów

- 233 -

1356, 7 III, Awinion (Auinion)

Non. Marcii, pontificatus nostri anno quarto

Innocenty VI, papież (Innocentius), zawiadamia biskupa wrocławskiego (Wratislauiensis), iż nadał Janowi Paduano (Johannes), dziekanowi wyszehradzkiemu (Wiscegradensis), trzecią część dochodów z diecezji wrocławskiej należnych Kamerze apostolskiej, które jego poprzednik papież Klemens VI (Clemens) nadał cesarzowi Karolowi IV (Carolus Imperator).

Druk: MBV, t. II, s. 177, nr 433.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów