Rozmiar: 15909 bajtów

- 234 -

1356, 7 III, Awinion (Auinion)

Non. Marcii, pontificatus nostri anno quarto

Innocenty VI (Innocencius), papież, nadaje Janowi Paduano (Johannes), dziekanowi kościoła wyszehradzkiego w diecezji praskiej (Wiscegradensis Pragensis diocesis), 1/3 dochodów z diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) należnych Stolicy Apostolskiej, które niegdyś nadał papież Klemens VI (Clemens) cesarzowi Karolowi IV.

Ekscerpt: MBV, t. II, s. 178, nr 434.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów