Rozmiar: 15909 bajtów

- 237 -

1356, 15 III, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post dominicam Inwocauit

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Hanko de Warmuth sprzedał za 16 grzywien Jucie (Jutta), wdowie po Hertelinie z Głogowa (Hertelinus de Glogouia), mieszczaninie wrocławskim (Wratislauiensis), i jej spadkobiercom za pośrednictwem jej brata Hanka (Hanko) 2 grzywny rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Warmuth, ze wszystkimi prawami, w tym z prawem do zastawu tych dóbr przez nabywców w wypadku nieotrzymywania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Arnold de Pag (Arnoldus), rycerz, Peczko de Schelndorf, Pasco Rymbabe, Herman Purcgraui (Hermannus), Peczko de Rychenbach, Mikołaj ze Strachowic k. Wrocławia (Nycolaus de Strachwicz), Ernko ze Złotoryi (Goltberg), Hanko z Urazu k. Wołowa (Owras) - feudałowie, oraz Ditmarus de Meckebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 2 A, s. 258.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów