Rozmiar: 15909 bajtów

- 242 -

1356, 23 III, Świdnica (Swydnicz)

an der metewochen nach dem Suntage als dy kirche singit reminiscere

Bolko II, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... herczoge in Slezien, Herre von Furstenberk unde czur Swydnicz), nadaje miastu Świdnicy (Swydnicz) prawo składu na marzannę, a tamtejsi rajcy mają decydować, czy ma ona być sprzedawana przez kupców, czy w warsztatach rzemieślniczych. Obcy, którzy przywożą marzannę do Świdnicy, podlegają ochronie księcia.

Świadkowie: Ulryk Schaff (Vlrich), Fryderyk vom Pechwinkel (Frederich), Nickel von Sifferdow, Nickel z Rybnika k. Opola (Ribnicz), Nickel von Sachinkirche, Herman Spanseyl i Piotr von Czedlicz (Petir), pisarz krajowy.


Kopia: niem.,AP Wrocław, Akta m. Świdnicy, nr 177, N. VII, s. 9-11; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 58, s. 0437.
Druk: CDS, VIII, s. 44, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty Śląskie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów