Rozmiar: 15909 bajtów

- 243 -

1356, 27 III

VI Kal. Aprilis

Karol IV, cesarz, na pro¶bę rady i mieszczan namysłowskich zatwierdza im wszystkie dotychczasowe uprawnienia i przywileje.

Wzmianka: W. Liebich, Chronik der Stadt Namslau, Namslau 1862, s. 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Regesty ¦l±skie - tom III - 1355 - 1357 - Opracowała Janina Gilewska-Dubis
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PANZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów